Geneza utworu

Wiersz powstał na przełomie roku 1839 i 1840 w Paryżu. Jest formą testamentu poetyckiego, w którym autor wyraża swój nastrój, jaki odczuwał podczas pobytu na emigracji. Prezentuje też swoje uczucia i pisarski dorobek. Słowacki dokonuje tu podsumowania swego życia i powierza się pamięci przyjaciół oraz przyszłych pokoleń.

Źródło: streszczenia.pl